photo

Aký bude Váš najbližší krok?

Prečo koučing?

Moje stretnutie s koučingom, bolo stretnutím so zaujímavými osobami, ktoré ma pozitívne ovplyvnili. Spomeniem Kláru Giertlovú, Andy Profantovú, Laca Gabča, Katku Vemeová a Evku Timkovú Ako manažérka som bojovala s dilemou, kde sú hranice manažéra a kouča pri vedení? Je možné očakávať od manažéra plnohodnotné koučovanie? Prinieslo mi to zistenie, že koučovací prístup nenahrádza kouča. Manažér musí ostať pri rozhodovaní manažérom a prijať zodpovednosť za rozhodnutia bez spoliehania sa na koučovaciu dohodu. Po neustálom prelínaní sa mojej práce a koučingu som sa rozhodla absolvovať akreditované školenie a stať sa členkou Slovenskej asociácie koučov.

Klient vie, klient je expert na vlastné riešenia“- je základná premisa každého kouča. Nájsť rovnováhu v rámci rozhovoru, neprevalcovať klienta nadšením väčším, než je to jeho, kráčať popri klientovi a zároveň s ním, je cesta na ktorú som sa vydala a teším sa na jej naplnenie.

Od prvého stretnutia s koučingom, po absolvovanie certifikovaného kurzu prešlo mnoho rokov. Preto verím, že všetko v živote má smer a čas dozrievania. Dospela som k presvedčeniu, že život nás aj tak dovedie tam, kde patríme a k tomu čo má prísť, s tými s ktorými sa máme stretnúť. A vyšším riadením a preto že to takto malo byť, som sa na kurze stretla s Ankou Kuchtovou a z toho impulzu vznikla aj táto stránka a naša spolupráca.

Rada sa stretnem aj s Vami, pri objavovaní ďalších krokov na Vašej ceste.

Preto koučing.

Karin Mikulášová