photo

Čo je dobré pre Vás, na tejto situácii?

Vzdelanie:

Ekonomická fakulta Technickej Univerzity v Košiciach, odbor: Financie, bankovníctvo a investovanie, (1999).

Ďalšie vzdelávanie:

Katedra inžinierskej pedagogiky Technickej univerzity v Košiciach, zameranie: Inžinierska pedagogika (2001).

Vzdelávanie súvisiace s koučovaním:

Vedenie ľudí – koučing, hodnotiace rozhovory, spätná väzba, individuálny koučing
a „shadowing“ na pracovisku, (2012 – 2016), Maxman Consultants s.r.o., Ing. Ladislav Gabčo
Koučovanie – filozofia a spôsobilosť (2016) Akadémia koučovania Ing. Eva Timková, PCC
Vnímavý kouč – seminár prečo a ako pomôcť ľuďom zlepšiť kvalitu myslenia (2016) Coach4you, J. Dubnička, ACC
Transformačné koučovanie (2017) Akadémia koučovania Ing. Eva Timková, PCC

Profesionálne skúsenosti:

Spoločným menovateľom všetkých postov a manažérskych pozícií v ktorých som pôsobila je práca s ľuďmi, hľadanie riešení s orientáciou na dosahovanie výsledkov aj netradičnými, kreatívnymi spôsobmi. Mala som možnosť zúčastniť sa niekoľkých cezhraničných projektov a projektov s podporou štrukturálnych fondov. Viedla som obchodné tímy a bola som spoluzodpovedná za zavádzanie nových obchodných postupov, technológií a budovanie pro klientskej orientácie v rámci firemnej kultúry. Viac informácií o pracovných pozíciách, absolvovaných školeniach a ich náplni nájdete v mojom profile na Linkedin.

Absolvované školenia:

Vzdelávanie považujem za celoživotný proces a v roku 2009 som ukončila štúdium na OMI a získala Profesionálny certifikát v manažmente. V rámci manažérskeho vzdelávania som absolvovala školenia a tréningy zamerané na: mäkké zručnosti, prezentačné zručnosti, nábor a výber, vedenie porád, adaptačný proces a hodnotiace rozhovory.

Z certifikovaných a akreditovaných školení uvádzam:

Úvod a prehľad projektového riadenia podľa PMI/IPMA (2003), Novitech Partner s.r.o.,
Building an Insurance Practise Seminar – James M. Heidema (2008)
Akreditovaný vzdelávací program Manažér ďalšieho vzdelávania a Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti ďalšieho vzdelávania (2015), CVAN-u.
Som členku ALKP – asociácie lektorov a kariérnych poradcov. Absolvovala som Arteterapeutický workshop Tvorivosť (2007). V rámci aktivít OZ Tvorivá dielňa pôsobím ako lektor kurzov – maľovaný hodváb a textil.

Koučovanie:

Moje stretnutie s koučingom, bolo stretnutím so zaujímavými osobami, ktoré ma pozitívne ovplyvnili. Spomeniem Kláru Giertlovú, Andy Profantovú, Laca Gabča, Katku Vemeová a Evku Timkovú Ako manažérka som bojovala s dilemou, kde sú hranice manažéra a kouča pri vedení? Je možné očakávať od manažéra plnohodnotné koučovanie? Prinieslo mi to zistenie, že koučovací prístup nenahrádza kouča. Manažér musí ostať pri rozhodovaní manažérom a prijať zodpovednosť za rozhodnutia bez spoliehania sa na koučovaciu dohodu. Po neustálom prelínaní sa mojej práce a koučingu som sa rozhodla absolvovať akreditované školenie a stať sa členkou Slovenskej asociácie koučov.

Klient vie, klient je expert na vlastné riešenia“- je základná premisa každého kouča. Nájsť rovnováhu v rámci rozhovoru, neprevalcovať klienta nadšením väčším, než je to jeho, kráčať popri klientovi a zároveň s ním, je cesta na ktorú som sa vydala a teším sa na jej naplnenie.

Od prvého stretnutia s koučingom, po absolvovanie certifikovaného kurzu prešlo mnoho rokov. Preto verím, že všetko v živote má smer a čas dozrievania. Dospela som k presvedčeniu, že život nás aj tak dovedie tam, kde patríme a k tomu čo má prísť, s tými s ktorými sa máme stretnúť. A vyšším riadením a preto že to takto malo byť, som sa na kurze stretla s Ankou Kuchtovou a z toho impulzu vznikla aj táto stránka a naša spolupráca.

Rada sa stretnem aj s Vami, pri objavovaní ďalších krokov na Vašej ceste.

… Preto koučing.