photo

Dokážete oceniť to, čo už máte?

Karin Mikulášová